Comparteix:

ProPAT 2024

ProPAT 2024 - PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE PROJECTES ACADÈMICS TRANSVERSALS

1. Normativa PROPAT 2024

2. Convocatòria PROPAT 2024

3. Document sol·licitud PROPAT 2024

4. Resolució PROPAT 2024

5. Assignació econòmica PROPAT 2024