Comparteix:

ELECCIONS

Comparteix:

Eleccions de representants per proveir les vacants de la Junta del Departament d'Organització d'Empreses 2024

 Convocatòria

Convocatòria d'Eleccions de representants per proveir les vacants de la Junta del Departament d'Organització d'Empreses 2024

Calendari d'Eleccions de representants per proveir les vacants de la Junta del Departament d'Organització d'Empreses 2024

Tancament del cens electoral 08/01/2024
Exposició pública del cens electoral provisional 09/01/2024
Inici del període de reclamacions al cens provisional 10/01/2024
Fi del període de reclamacions al cens provisional

12/01/2024

Publicació del cens electoral definitiu 15/01/2024
Inici del període per a la presentació de les candidatures 16/01/2024
Fi del període per a la presentació de les candidatures 18/01/2024
Proclamació provisional de les candidatures 19/01/2024
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures
22/01/2024
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures 24/01/2024
Proclamació definitiva de les candidatures 25/01/2024
Inici de la campanya electoral 26/01/2024
Fi de la campanya electoral 30/01/2024
Inici de les votacions (10:00h) 31/01/2024
Fi de les votacions (10:00h) 02/02/2024
Proclamació dels resultats provisionals 02/02/2024
Inici del període de reclamacions contra la proclamació dels resultats provisionals 05/02/2024
Fi del període de reclamacions contra la proclamació dels resultats provisionals 06/02/2024
Publicació dels resultats definitius 07/02/2024

Comparteix:

Eleccions al Consell del Departament d'Organització d'Empreses 2023

 Convocatòria

Convocatòria d'Eleccions al Consell del Departament d'Organització d'Empreses 2023

 Calendari d'Eleccions al Consell del Departament d'Organització d'Empreses 2023

Tancament del cens electoral 26/10/2023
Exposició pública del cens electoral provisional 31/10/2023
Inici del període de reclamacions al cens provisional 02/11/2023
Fi del període de reclamacions al cens provisional 06/11/2023 
Publicació del cens electoral definitiu 08/11/2023
Inici del període per a la presentació de les candidatures 09/11/2023
Fi del període per a la presentació de les candidatures 13/11/2023
Proclamació provisional de les candidatures 14/11/2023
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures
15/11/2023
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures 17/11/2023
Proclamació definitiva de les candidatures 21/11/2023
Sorteig dels membres de la Mesa Electoral 22/11/2023 12:00h
Inici de la campanya electoral 22/11/2023
Fi de la campanya electoral 27/11/2023
Inici de període de votacions (10:00h)
Aquí podeu consultar el vostre rebut de votació
28/11/2023
Fi de les votacions (09:59h) 01/12/2023
Proclamació provisional de les persones candidates electes 01/12/2023
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les persones candidates electes 04/12/2023
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les persones candidates electes 05/12/2023
Proclamació de les persones candidates electes 11/12/2023