Comparteix:

Recerca

Unitats de Recerca

L'estructura de la recerca dins de la UPC està organitzada bàsicament en grups de recerca, equips d'investigadors que tenen com a objectiu, desenvolupar la recerca en un àmbit determinat i transmetre a la societat els resultats obtinguts. El personal investigador del DOE participen majoritàriament en grups de recerca i laboratoris de la Universitat, entre d’altres:


Grups de Recerca

Laboratoris


El personal acadèmic del DOE expert en l’àmbit de organització industrial i cadena de subministrament participa de manera destacada en l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials.

El personal investigador del DOE també participa en el centre específic de recerca CERpIE - Centre de Recerca i Desenvolupament per a la millora i innovació de les Empreses, desenvolupant i transmetent la seva activitat i iniciatives investigadores a entitats públiques o privades externes en els àmbits de gestió de l’edificació, prevenció de riscos laborals, ergonomia, medi ambient i seguretat vial.

 

Producció Científica


Alguns números

  • 65 Articles
  • 41 Congressos (papers)
  • 5Llibres i edicions
  • 15Capítols
  • 8Tesis
  • 1.369 PAR tipus 1