Vés al contingut (premeu Retorn)

2014 - Seminari de recerca d'Organització d’Empreses

El Departament d'Organització d'Empreses de la UPC organitza un cicle de seminaris de recerca, oberts a tota la comunitat científica i acadèmica, en els que es presentaran treballs per part d'experts nacionals i internacionals en diversos àmbits de l'organització d'empreses.

Programació del Seminari: Any 2014


Antonio Cañabate, Doctor Enginyer Industrial i Professor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ferran Sabaté, Doctor en Organització d’Empreses i professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Dijous, 11 de desembre de 2014, Hora: 12:00
Smart Cities a la UPC i les ciències socials
Joaquín Bautista, Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic d'Universitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Antonio Cañabate, Doctor Enginyer Industrial i Professor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Jordi Martín: Enginyer Superior en Telecomunicacions per la UPC. Centre de Innovació i Tecnologia (CIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya..

Continguts dels Seminaris: Any 2014


Factors que influeixen en la popularitat de les publicacions de marques a les pàgines de fans de Facebook


Ponent: Antonio Cañabate, Ferran Sabaté
Idioma: Català/Castellà
Lloc: Sala Biblioteca, planta 7 Campus Diagonal Sud, Edifici H. Av. Diagonal, 647 Barcelona (Veure localització)
Data: Dijous 17 de Juliol Hora: 12:30

Resum:

Les xarxes socials estan guanyant importància com a canal d'informació sobre productes i serveis, per la qual cosa les empreses desenvolupen la seva presència en aquests serveis web per aconseguir coneixement de marca, engagement i boca a boca. En aquest context és interessant analitzar els factors que condicionen la interacció dels usuaris amb els continguts que les marques publiquen. Es presenta un treball que estudia els factors relacionats amb la riquesa del contingut i l'oportunitat temporal de la seva publicació i la seva influència sobre la popularitat de les publicacions de marca en Facebook mesurada a través del nombre d'interaccions que reben (m'agrada i comentaris).

 

Ponents:

Antonio Cañabate: Doctor Enginyer Industrial i professor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix docència en matèries d'Administració de sistemes d’informació i Màrqueting digital. Investiga en negoci digital i l'impacte de les TIC en les organitzacions. (Clica aqui per més informació)

Ferran Sabaté: Doctor en Organització d’Empreses i professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix docència en matèries d'Administració de sistemes d’informació i Negoci electrònic. Investiga en negoci digital i l'impacte de les TIC en les organitzacions. (Clica aqui per més informació)Smart Cities a la UPC i les ciències socials
Ponents: Joaquín Bautista, Antonio Cañabate, Jordi Martin
Idioma: Català/Castellà
Lloc: Seminari 1, planta 7, ETSEIB 
Data: Dijous 11 de desembre  Hora: 12:00
• 10 min - Introducció al concepte de Smart Cities y la relació amb les ciències socials (Antonio Cañabate)
• 15 min - Smart Cities a la UPC: Visió general dels projectes que s’estan realitzant (Jordi Martín)
• 15-20 min - Cas de recerca des de OE (Dr. Joaquín Bautista)
• Preguntes y debat

Cas de recerca:

Descarrega la presentacióSIRUS, abreviatura de “Sistema Integrado de Recogida Urbana Selectiva”, es un software que surge y se desarrolla bajo la actividad de transferencia de tecnología denominada Projecte integral de gestió de residus urbans al municipi de Sant Boi de Llobregat: convenio de colaboración (C3445) establecido entre el Ajuntament y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La función del sistema es ayudar a la toma de decisiones de diseño y de dirección de operaciones relativas a la recogida de residuos urbanos en un municipio.
La mejora en la calidad del servicio al ciudadano, eje central del proyecto, ha prevalecido como objetivo general prioritario en todas las decisiones; no obstante, ha sido necesario considerar el marco de actuación en el que se ha desarrollado el proyecto, por lo que se planteó como objetivo general secundario diseñar sistemas de recogida que propiciaran la total adaptación a las pautas marcadas por la Junta de Residus (JR), organismo que a través del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) rige y delimita el marco legal de actuación en lo referente a la recogida de residuos urbanos y persigue unos objetivos y fija unas directrices de trabajo y desarrollo paralelas a las del Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU). Estos dos objetivos generales han exigido la renovación del sistema físico y de gestión actuales.
El Estudio comprende un análisis de la situación actual y un conjunto de propuestas, a corto y medio plazo, encaminadas a la mejora en las direcciones marcadas por los dos objetivos generales; aunque el principal resultado del proyecto, en lo que a transferencia de tecnología se refiere, es el diseño, la confección e implantación de las aplicaciones incorporadas en SIRUS que, además de ser imprescindibles para el diseño ágil de sistemas físicos de recogida selectiva, facilitan la gestión de forma dinámica. Estas aplicaciones, integradas con total compatibilidad en los servicios informáticos actuales del Ajuntament de Sant Boi, servirán para facilitar las labores periódicas de localización de áreas de aportación y contenedores, así como el diseño de rutas ante cambios de las condiciones del municipio.
Para el desarrollo e implantación del proyecto se constituyó un equipo pluridisciplinal de trabajo compuesto por Félix Martínez, Eduard Nebot, Carles Serrano y Antoni Traveria, por parte del municipio del Sant Boi (Ajuntament y empresa municipal CORESSA), y Albert Ortiz, David Palanques y Joaquín Bautista, como director del proyecto, por parte de la UPC.

Ponents:

Joaquín Bautista: Catedràtic d'Organització d'Empreses (àrea 650), doctor enginyer industrial per la UPC, Premi extraordinari de Doctorat en Enginyeria Industrial UPC. Àrees d'interès: Organització de Sistemes, Informàtica aplicada a la Gestió, Medi ambient, Investigació Operativa i Intel·ligència Artificial. Autor i referee d'articles en revistes com: European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, Computers & Operations Research, Journal of Scheduling, Journal of Heuristics, Annals of Operations Research, Omega, Soft Computing i Journal of the Operational Research Society. Membre de comitès assessors de la CNEAI, ACPUA, ACSUG, AQU, URJC, CONAID, ANEP i ANECA. Director Acadèmic de la Càtedra NISSAN. Investigador principal del Grup de Recerca OPE del DOE_UPC - Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció). (Clica aqui per més informació)

Antonio Cañabate: Doctor Enginyer Industrial i professor Titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix docència en matèries d'Administració de sistemes d’informació i Màrqueting digital. Investiga en negoci digital i l'impacte de les TIC en les organitzacions. (Clica aqui per més informació) 

Jordi Martín: Enginyer Superior en Telecomunicacions per la UPC. Actualment executiu de relacions amb la industria dins Área de Desarrollo de Negocio del Centre de Innovació i Tecnologia (CIT) de la UPC. (Clica aqui per més informació)