Vés al contingut (premeu Retorn)

Durada del Doctorat

La durada del doctorat depèn del règim de dedicació:


  • Si el doctorat es fa a temps complet: 3 anys des de l'admissió fins a la defensa de la tesi. La Comissió Acadèmica del programa (CAPD) pot autoritzar 1 any addicional de pròrroga.
  • Si el/la doctorand o doctoranda han estat autoritzats per la CAPD per realitzar el programa a temps parcial: 5 anys des de l'admissió fins a la defensa de la tesi. La Comissió Academica del programa (CAPD) pot autoritzar 2 anys addicionals de pròrroga.

 

En casos molt excepcionals, la CAPD podrà concedir 1 any de pròrroga extraordinària.

 

La CAPD pot autoritzar la baixa temporal en el programa per 1 any, per motius com ara estades de recerca, motius professionals, etc. Transcorregut aquest any es podrà sol·licitar a la CAPD l’ampliació de la baixa per un any més.